Danny Lavreysen - specialist verkeersrecht

Disclaimer

Algemeen

Wij danken u voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons kantoor.

Deze website heeft vooral de bedoeling u bepaalde informatie te verstrekken over ons kantoor en onze werking onder de vorm van basisinformatie. De informatie op deze website kan dan ook hooguit dienen ter ondersteuning van een juridische vraagstelling. Voor het vervolledigen van die informatie dient u steeds ons kantoor zelf te contacteren. Als u twijfelt aan de weergegeven informatie of gegevens kunt u ons steeds vrijblijvend contacteren. Wij zullen u dan desgevallend de correcte informatie verschaffen.

ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN biedt u deze website en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van onderstaande algemene voorwaarden. Door de website www.advolavreysen.be en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat de informatie op deze website niet de weergave vormt van de meest recente juridische ontwikkelingen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN trachten dit zo spoedig mogelijk recht te zetten.

ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u contact opnemen met ons kantoor via onderstaande contactgegevens.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN geeft geen garanties voor de goede werking van deze website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Op deze website zijn eventueel ook hyperlinks opgenomen naar andere websites en informatiebronnen. Deze verwijzingen worden enkel ten titel van informatie weergegeven, maar worden niet gecontroleerd naar inhoud. Er kan dus geen garantie gegeven worden betreffende, noch aansprakelijkheid aanvaard over, de kwaliteit en/of volledigheid van deze bijkomende informatie. ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich aangaande de veiligheid, gegevens en informatie op deze website of op de websites die u kan bereiken via één of meerdere van de vermelde links, noch kan een link beschouwd worden als enige ondersteuning of goedkeuring door ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN van de op de link vermelde informatie, noch is de informatie op die link aan ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN tegenstelbaar.

ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op deze website, of andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor verliezen dan wel beschadiging van apparatuur ten gevolge van het bezoek van deze website of het gebruik, niets uitgezonderd. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

Intellectuele en overige eigendomsrechten

Deze website is eigendom van ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN:
Mr. Danny LAVREYSEN
Hoger-Opstraat 8
3700 MAL (TONGEREN)
Telefoon: +32 471/53 46 90
E-mail: danny@advolavreysen.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0847.887.193

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN of rechthoudende derden.

Privacy

De verzending en ontvangst van de informatie op deze website, geheel of gedeeltelijk, of communicatie met ons via het internet of e-mail via deze website doet geen advocaat-cliëntrelatie ontstaan tussen ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN en de ontvanger. U dient ons geen vertrouwelijke informatie te zenden in antwoord op deze webpagina.

U vindt een overzicht van onze volledige privacyverklaring via deze link: ……..

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Limburg (België) bevoegd.

Geverifieerd door MonsterInsights