Danny Lavreysen - specialist verkeersrecht

Wettelijke info

U vertrouwt uw dossier toe aan ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN. Mr. Danny Lavreysen is advocaat in België, en maakt deel uit van de orde van advocaten aan de balie van Limburg, hetwelk ressorteert onder de Orde van Vlaamse Balies. De gedragsregels van de advocaten worden bepaald door deze voornoemde balie Limburg (www.balielimburg.be) en de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be).

Er is, in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies, ook een ombudsdienst beschikbaar. Ligeca is de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur. De ombudsdienst probeert problemen tussen advocaten en hun cliënten op te lossen. Meer info: www.oca.ligeca.be.

ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN oefent zijn activiteiten uit op zijn maatschappelijke zetel te B-3700 Tongeren, Hoger-Opstraat 8. Mr. Danny Lavreysen behaalde in 2012 zijn master in de Rechtsgeleerdheid en werd na het vervullen van de 3-jarige stage op 01.09.2015 toegelaten tot het tableau van de balie Tongeren (thans na de fusie op 01.09.2016 de balie Limburg).

ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN is te bereiken via volgende contactgegevens:

Mr. Danny Lavreysen
Hoger-Opstraat 8
3700 MAL (TONGEREN)
Telefoon: +32 471 53 46 90
E-mail: danny@advolavreysen.be
BTW/KBO: BE 0847.887.193
Kantoorrekening: IBAN: BE09 0016 7592 3257 – BIC: GEBABEBB
Derdenrekening: IBAN: BE48 6302 2506 5927 – BIC: BBRUBEBB

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Danny Lavreysen is via de orde van advocaten aan de balie Limburg verzekerd bij AMLIN EUROPE nv, Koning Albert II – laan 9, 1210 Brussel. Zij verleent dekking over de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Waarborg : 1.250.000 EUR per advocaat en per schadegeval.
Makelaar : VANBREDA Risk & Benefits nv – Plantin en Moretuslei 297 – B 2014 Antwerpen
Tel : 0032 (0)3 2175572 – Fax : 0032 (0)3 236 16 80 – www.vanbreda-riskandbenefits.be

U kan bij ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij onderhandelingen, bemiddelingen, bijstand bij geschillen voor de rechtbanken over gans het grondgebied België. De overeenkomst aangegaan met ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN is onderworpen aan Belgisch recht en valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg.

Geverifieerd door MonsterInsights