Danny Lavreysen - specialist verkeersrecht

Tarieven

LAAT EEN JURIDISCHE PROBLEMATIEK NIET AANSLEPEN

Laat een juridische problematiek, net zoals een ziekte, niet aanslepen. Op het einde van de rit komt dat duurder uit en zal dit schadelijk zijn voor uw (financiële) gezondheid. Een eerste gesprek van een halfuur is kosteloos en wordt afgeboekt als er geen dossier volgt.

Blijkt een oplossing niet mogelijk tijdens een eerste consult en is er verdere actie vereist om u gezond te houden, dan worden hierover verdere afspraken gemaakt. Wij gaan hierbij uit van het gezegde: “goede afspraken, maken goede vrienden”. Ik bezorg u steeds een schriftelijke overeenkomst, waarin duidelijk de te betalen kosten en erelonen vermeld staan.

Voorafgaandelijk aan een eventuele procedure, mag u steeds van ons een risico-inschatting verwachten, zodat u zelf kunt oordelen of het sop de kool wel waard is.

Ik hanteer competitieve tarieven, waarbij het standaard uurtarief ligt tussen de 110,00 en 135,00 €. In dringende gevallen, tijdens het weekend of in meer complexe dossiers zal het uurtarief doorgaans met 10% verhoogd worden. Deze bedragen zijn steeds exclusief BTW en exclusief kosten.

In concrete gevallen (weinig complexe gevallen, beperkte geldelijke inzet, beperkte financiële middelen van de klant, behartenswaardige situaties, abonnementsformules,…) kan een verlaagd uurtarief worden gehanteerd. Iedereen heeft immers, net zoals op medische zorgen, recht op betaalbare juridische hulp in een rechtsstaat, die naam waardig. Niemand blijft in de kou staan. Voel u vrij om hierover te informeren bij de eerste contactname.

IN 3 GEVALLEN BETAALT U HELEMAAL NIETS

  1. Uw probleem is opgelost na een eerste contactname van 30 minuten, hoera!
  2. U komt in aanmerking voor de juridische tweedelijnsbijstand (Pro Deo). Op deze website vind je gemakkelijk uitgelegd wanneer je hiervoor in aanmerking komt: https://www.prodeoadvocaat.vlaanderen/Pro-deo-ook-voor-u.

    Pro Deo of niet, de geleverde service blijft dezelfde. Wel wordt gevraagd om de administratieve last tot een minimum te herleiden door zelf spontaan alle noodzakelijke documenten te bezorgen waarmee de aanvraag kan worden ingediend. Alle informatie vind je op www.prodeoadvocaat.vlaanderen, succes!

  3. De rechtsbijstandsverzekering komt tussen in de gerechtskosten (dagvaardingskosten, advocatenkosten,…).

    Een rechtsbijstandsverzekering is quasi steeds vervat bij de (verplichte) autoverzekering en (sterk aangeraden) familiale verzekering. Zo is er bijna altijd tussenkomst van de verzekeraar voor geschillen voor de Politierechtbank of in de buitencontractuele privé-sfeer.

    Er bestaan ook uitgebreide rechtsbijstandsverzekeringen die tussenkomen in tal van andere rechtsdomeinen (aanneming, contractenrecht, famililiale geschillen,…) het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering is sinds kort immers ook fiscaal aftrekbaar.

Ik onderzoek steeds of een pro Deo-tussenkomst of een tussenkomst via uw rechtsbijstandsverzekering van toepassing zou kunnen zijn.

TARIEVEN ONLINE SERVICES

Advolavreysen levert online services tegen een vast bedrag, zonder extra kantoorkosten:

INVORDEREN ONBETAALDE FACTUUR

Voor het invorderen van een onbetaalde factuur betaalt u een ereloon van 10% van het openstaand factuurbedrag (in hoofdsom), telkens met een minimum van 150 € (excl. BTW). Dit systeem geldt enkel voor onbetaalde facturen waarover geen enkele inhoudelijke betwisting bestaat. Ingeval de debiteur onvermogend blijkt te zijn, wordt mijn factuur verlaagd tot 50 € (excl. BTW)

CHECK VAN UW ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor een grondige check van uw algemene voorwaarden rekent Advolavreysen een ereloon van 395 € (excl. BTW) aan. U krijgt suggesties tot juridische, financiële en commerciële verbetering van uw voorwaarden. Advolavreysen signaleert u o.a. op welke punten uw algemene voorwaarden niet conform de (consumenten)wetgeving zijn, hoe u zoveel mogelijk financiële ademruimte kan voorzien voor uw onderneming en hoe u uw algemene voorwaarden commercieel op de beste manier kunt gebruiken.

MODELCONTRACT OPVRAGEN

Bij elke belangrijke stap in uw leven hoort een goede overeenkomst. Door proactief te investeren in een contract of document dat juridisch waterdicht is, kan u zichzelf later veel problemen en kosten besparen. Bij Advolavreysen kan u terecht voor een standaardcontract voor (ver)huur (woninghuur of handelshuur, inclusief model plaatsbeschrijving) of (ver)koop van een onroerend goed (350 €, excl. 21% BTW), voor de (ver)koop van een voertuig (250 €, excl. BTW), voor een “arbeidscontract” (200 €, excl. BTW) en voor een sluitend opleveringsdocument na werkzaamheden (250 €, excl. BTW).

STARTERSKIT

Start u uw eigen onderneming? Alvast proficiat! Dit is ongetwijfeld één van de spannendste tijden uit uw leven! Start alvast op de best mogelijke manier met de juiste juridische documenten. Voor 500 € (excl. BTW) bezorgen wij u een set algemene voorwaarden en één modelovereenkomst naar keuze (huurcontract voor uw pand, samenwerkingsovereenkomst met een andere partij, contract om uw cliënten te laten tekenen, …).

DAGVAARDING INDIENEN

Wanneer u gedagvaard bent, doet u best beroep op een advocaat om uw belangen in de rechtbank te verdedigen. U kan via de online module de ontvangen dagvaarding indienen, waarna Advolavreysen u contacteert om uw dossier verder te bespreken en tevens de financiële afspraken te maken.

LEGAL ABONNEMENT – PRIJZEN OP MAAT

Drukbezette ondernemer? Nood aan een snel antwoord op uw juridische vragen? Dan is het juridisch abonnement misschien iets voor u! Kies voor een abonnement op maat, afhankelijk van uw business en de frequentie van onze samenwerking. Zowel maandelijkse als jaarformules zijn mogelijk. U krijgt steeds binnen de 24 uur een antwoord op uw eenvoudige juridische vragen. Op meer complexe juridische vragen tracht ik binnen de 48 uur opheldering te zorgen.

Geverifieerd door MonsterInsights