Danny Lavreysen - specialist verkeersrecht

DE E-BIKE: VERZEKERING NODIG OF NIET?

De eerste zonnestralen zijn – samen met de eerste wielertoeristen – weer gespot in het land. Sinds 2014 wordt er in ons land steeds meer gefietst en dit is grotendeels te danken aan de sterke opkomst van de elektrische fietsen. Maar bij het aanschaffen van zo’n e-bike worden vaak een aantal zaken vergeten, zoals het nemen van een verzekering of het al dan niet verplicht dragen van een valhelm. Ik geef u dan ook graag een klein geheugensteuntje mee, zodat we met zijn allen veilig kunnen genieten van het nieuwe wielerseizoen.

1. Een gemotoriseerd voortbewegingstoestel of niet?


De e-bike die is uitgerust met een rotatie- of trapkrachtsensor en die aldus wordt aangedreven op basis van spierkracht in combinatie met een hulpmotor behoort niet tot de categorie van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, maar behoort zoals de gewone fiets tot de categorie van de rijwielen.

Hierbij is het conform de Belgische en Europese regelgeving wel steeds van belang dat de hulpmotor de aandrijving dient te stoppen zodra de maximum snelheid van 25 km/u wordt bereikt. Daarnaast mag het vermogen van de e-bike slechts 250 Watt bedragen.

Deze gegevens kan je steeds navragen aan je plaatselijke fietsleverancier, die je hier graag meer (technische) uitleg over zal verschaffen.

 

 

VOOR DE KLASSIEKE E-BIKES MET TRAPONDERSTEUNING TOT MAXIMUM 25 KM/U DIENT U IN BELGIË GEEN VERPLICHTE VERZEKERING AF TE SLUITEN, GELDT ER GEEN VERPLICHTE HELMDRACHT EN DIENT U EVENMIN OVER EEN RIJBEWIJS TE BESCHIKKEN. U KUNT DUS ZORGELOOS GENIETEN VAN EEN HEERLIJK FIETSSEIZOEN OP DE E-BIKE.

2 Verplichte verzekering?


Voldoet de e-bike aan bovenstaande criteria, dan dient u geen verplichte verzekering af te sluiten. Voor dit type fiets geldt wat voor een normale fiets geldt: geen verzekeringsplicht en evenmin geen noodzaak aan een rijbewijs. De schade die u met uw e-bike zou toebrengen aan derden zal vergoed worden via uw familiale verzekering indien u deze heeft afgesloten.

Voor e-bikes waarbij de trapondersteuning boven de 25 km/u wordt verdergezet of die meer dan 250 Watt bedragen, bent u wél verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Deze verzekering vergoedt de schade die u veroorzaakt aan derden.

Afhankelijk van de snelheid die kan gehaald worden door de combinatie van spierkracht en elektrische (hulp)motor, krijgen we te maken met een bromfiets klasse A, dan wel een bromfiets klasse B. In dit laatste geval geldt bijkomend – naast de verplichte valhelm en de minimumleeftijd van 16 jaar – de verplichting om over een rijbewijs te beschikken.

Tot slot dient eveneens vermeld te worden dat voor de e-bike die kan voortbewegen zonder te trappen, steeds een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid verplicht is.

3 Verplicht dragen van een valhelm?


Het wegverkeersreglement voorziet in bepaalde gevallen ook in een verplichte helmdracht.

Voor de klassieke e-bike, de zogenaamde ‘pedelec’ met trapondersteuning tot 25 km/u geldt deze verplichting niet. De normale regels van een gewone fiets zijn immers van toepassing.

Indien u rijdt met een zogenaamde ‘speed pedelec’, zijnde een e-bike waarbij de trapondersteuning ook boven de 25 km/u wordt verdergezet bent u wel verplicht om een valhelm te dragen.

valhelm
Facebook
LinkedIn
Twitter
Email
Print
Geverifieerd door MonsterInsights