Danny Lavreysen - specialist verkeersrecht

D-Day: 5 nuttige tips als je moet voorkomen voor de politierechtbank.

Ben je even uit de bocht gegaan, heb je net iets te diep in het glaasje gekeken voordat je de wagen instapte of verwarde je de rode en groene kleur van het laatste verkeerslicht? Het zijn allemaal redenen waarom je je zou moeten verantwoorden voor de Politierechtbank. Na ontvangst van de dagvaarding breekt het angstzweet uit en schuim je naarstig google af in de hoop een passend antwoord te vinden op jouw vragen. Zoek niet langer, want wij zetten 5 nuttige tips voor je op een rijtje om van deze nare ervaring toch het beste te maken.

1. Raadpleeg een advocaat!

Het is wellicht de eerste keer dat je voor een rechtbank dient te verschijnen en je zit met heel wat praktische vragen? Het klinkt voor de hand liggend, maar raadpleeg zo snel mogelijk een advocaat! Vaak kan een advocaat deze op korte termijn voor je beantwoorden en je verder bijstaan in de lopende procedure.

Je bent nog niet helemaal overtuigd: ‘Want zo’n advocaat kost toch een pak geld?’. Fout! Wat veel mensen niet weten, is dat ze in 90% van de gevallen via hun rechtsbijstandsverzekering een gratis advocaat mogen contacteren om hen bij te staan. Neem dus zeker contact op met je advocaat of verzekeringsmakelaar om na te gaan of ook jij recht hebt op deze gratis advocaat.


2. Persoonlijke aanwezigheid?

Indien je een advocaat onder de arm hebt genomen, bespreek dan met hem of haar of je al dan niet persoonlijk aanwezig moet zijn op de zitting. Een advocaat mag jou normaal gezien vertegenwoordigen op de zitting, zodat je in het merendeel van de gevallen niet aanwezig hoeft te zijn. Op die manier kun je jouw tijd vaak nuttiger spenderen, dan wachtend in een overbevolkte zittingszaal. In sommige gevallen kan het echter aangewezen zijn om samen met jouw advocaat te verschijnen, wanneer dit tot een beter resultaat zal leiden. Neem dit dus even op met jouw advocaat, die beter op de hoogte is van de plaatselijke gebruiken en hier dus een goede inschatting over kan maken.


3. Verzamel bewijs dat in je voordeel kan spelen.

Ben je van mening dat je de overtreding niet hebt begaan en wil je de feiten betwisten? Spreek het dossier dan goed door met je advocaat en bezorg hem de nodige bewijsstukken die kunnen aantonen dat je in je recht bent (bv. foto’s van de plaats waar de verkeersinbreuk werd gepleegd, foto’s van de eventuele schade, enz.). Je advocaat zal deze dan beoordelen en je verdediging optimaal voorbereiden.

Beschik je slechts over een laag inkomen? Bezorg dan al de stukken die een duidelijk beeld scheppen over je inkomenssituatie aan je advocaat (loonfiches, overzicht invaliditeitsuitkeringen, beschikking collectieve schuldenregeling, enz.). Op die manier kan je advocaat aan de Politierechter trachten een lagere geldboete te vragen.

Heb je je rijbewijs nodig om beroepsredenen? Bespreek dit dan met je advocaat. Mogelijks kan hij voor jou een weekendrijverbod vragen of een beperking van het rijverbod tot een bepaalde categorie van het rijbewijs.


4. Alcohol of drugs? Spreek ook met je huisarts!

Moet je voorkomen wegens een overtreding die verband houdt met het gebruik van alcohol of drugs, dan kan het nuttig zijn om nog vóór de zitting contact op te nemen met je huisarts. Deze is steeds gebonden door het beroepsgeheim en kan eventueel urine- en bloedanalyses laten uitvoeren, zodat kan aangetoond worden dat er géén sprake (meer) is van alcoholmisbruik of drugsmisbruik. Op de zitting kun je deze resultaten dan voorleggen aan de Politierechter.


5. Wees jezelf, maar op een verzorgde en beleefde manier!

Als je naar de politierechtbank gaat, wees dan steeds jezelf.

Let er echter op hoe je overkomt bij de Politierechter. Vermijd daarom kauwgom, petten en zelfs korte broeken of uitdagende kledij (bv. in de zomer). Door je principes of overtuigingen op dat vlak heel eventjes opzij te plaatsen, bespaar je alvast vervelende discussies die toch niet te winnen zijn.

Sta ook altijd recht als de Politierechter u iets vraagt en wees steeds beleefd.

Als je een kind (of kinderen) hebt, neem je deze best niet mee naar de zitting en zorg je desgevallend voor een oppas zodat de zitting niet gestoord wordt.

Een duur kostuum of een mantelpakje zijn uiteraard niet vereist. Uw dagelijkse, nette kledij die u ook op het werk draagt, zijn meer dan voldoende.

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email
Print
WhatsApp
Geverifieerd door MonsterInsights